Auto-
matisert
produksjon

I løpet av de siste årene har vi opparbeidet en robot-tetthet i verdensklasse. Oppbyggingen av fagkompetansen er en annen avgjørende faktor for oss. Vi er en høykompetansebedrift som kan produsere 24 timer i døgnet, med «serieproduksjon uten fingeravtrykk». Takket være en høykompetent arbeidsstokk er Plasto selvhjulpen med det aller meste innen bygging av utstyr, reparasjoner og vedlikehold. Gjennom automatiseringen de siste 20 årene har vi fått vår tredje kjernekompetanse. Når alle fagdisiplinene samarbeider slik vi gjør på Plasto-laget, så løser vi det aller meste. For ikke å si alt.