Sam-
arbeids-
partnere

Plasto samarbeider tett med ledende utviklingsmiljøer innen prosess og materialteknologi.

SINTEF Manufacturing
SINTEF Industri
NTNU
Norner
RISE

Plasto er aktiv deltager i flere foreninger og samarbeidsarenaer som:

SFI Manufacturing
iKuben
Norsk Forening for Elektro og Automatisering

Mange av Plastos innovasjonsprosjekter har stor samfunnsinteresse og vi mottar følgelig støtte gjennom:

Innovasjon Norge
Norges Forskningråd
Handelens Miljøfond

Enkelte av Plastos forsknings- og utviklingsprosjekter involverer flere av aktørene nevnt ovenfor. Eksempler på slike utviklingsprosjekter er:

IntelliMould – ta sprøytestøpeproduksjonen inn fremtidens industrielle produksjon med hensyn til Industri 4.0, digitalisering og bærekraft.
HyPa – skape høyverdi produkter av miljøvennlige materialer med lav verdi (resirkulert plast fra blant annet avfall fra marin næring og post-consumer).
BioComp – utvikle biokompositt for komponenter som inngår i SPL-prosessen til Alloc.
POCOplast – ny kunnskap om sirkulær økonomi i norsk havbruk.
Wondrest
SSD – utvikle teknologi for effektiv produksjon av store sprøytestøpte deler i termoplast.
LUMEN – industrialisere innovative optikkløsninger for belysning.