Design
& utvikling

I fellesskap med kunden utvikler og optimalisere vi designløsningen for det endelige produktet. Avanserte flyt- og styrkesimuleringsprogrammer sikrer at produktet har de rette egenskaper under produksjon og bruk. Vi har stor interesse for nye produksjonsteknikker og materialer, og har utmerket oss med flere innovative løsninger for våre kunder.