Form–
bygging

Vi har en egen avdeling for utvikling, konstruksjon, prosessimulering og formproduksjon. Her kan vi i fellesskap med kunden utvikle og optimalisere designløsningen for det endelige produktet. Utvikling og engineering av formene skjer i Norge, mens den fysiske produksjonen foregår i Kina og Portugal. Dette sikrer gode løsninger til en konkurransedyktig pris.