Pro–
duksjon

Vi har en moderne og effektiv produksjon som går 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, med godt kvalifiserte medarbeidere og avansert produksjonsutstyr. Gode kunnskaper om materialer og produksjonsteknikker gjør at vi kan gi våre kunders produkter den form og de egenskaper som er ønskelig.

Helautomatiserte produksjonslinjer sikrer en jevn og god kvalitet i en svært moderne fabrikk med avanserte maskiner og god prosesskontroll. Vi har utstyr, teknikker og muligheter for sprøytestøping og videreforedling av alle typer termoplaster.