Pro–
dukt

Vi leverer produkter til mange ulike næringsgrupper med til dels svært ulike krav. Vi legger vekt på å forstå hvordan produktet skal fungere i bruk. Dette for å kunne optimalisere produktets egenskaper eksempelvis med tanke på:

  • mekaniske egenskaper
  • miljøpåvirkninger (kjemikalier, temperatur, trykk med mer)
  • design og funksjon
  • vekt
  • levetid
  • pris
  • resirkulering / bærekraft