Hilde
Aspås

Daglig leder i iKuben

Endringstakten øker,
heng med.

For å få fullt utbytte av nettverk som dette, må man gå helhjertet inn i det. Plasto gjør nettopp det. De vil være i front, de setter seg inn i det som er nytt, og de er opp-tatt av å tenke og kommunisere på tvers. Nettverk og flinke folk gir pay-off, spesielt på sikt. Gir du så får du.

– Plasto har en tenkning og en måte å jobbe på som er veldig moderne og framoverlent. Vi trenger bedrifter og ledere som -orienterer seg i nettverk, som følger med også internasjonalt, og som er villige til å endre seg raskt.

Dette sier daglig leder Hilde Aspås i næringsklyngen iKuben i Molde. De tre i-ene i klyngenavnet står for innovativ, internasjonal industri, og dette er et felles kjenne-tegn for de 25 bedriftene som deltar i klyngen.

iKuben samler bedriftene på tvers av ulike bransjer, og alle har logistikk, material-teknologi og produksjonsteknologi som felles fokusområder i klyngesamarbeidet.

– Plasto og Lars Stenerud har betydd veldig mye for hva vi har fått til i iKuben. Så ofte jeg kan, trekker jeg fram Plasto som det gode eksemplet, sier Hilde Aspås.

– Skal vi henge med i tida vi går inn i, så må vi følge intenst med i det som skjer ute i verden. Det vil bli mer og mer automatisering og robotisering, og endringstakten vil øke hele tiden. Da trenger vi bedrifter og ledere som deltar i nettverk, følger med også internasjonalt, og er villige til å endre seg raskt. Slik er Plasto, oppsummerer iKuben-lederen.