Lars H. Evensen

Direktør for forretningsutvikling i Norner AS

Plasto har veldig solide røtter. Bedriften er som et veletablert tre som vokser i full fart.

Norner er et uavhengig plastteknologisk institutt med historikk og hovedbase i Norge. Selskapet har en anerkjent posisjon som innovasjonspartner og leverandør av forskningsbasert plastkompetanse, også internasjonalt.

– Vi kjente til Plasto fra lang tid tilbake, og var på jakt etter et prosjekt der vi kunne jobbe sammen med Lars Stenerud og teamet hans. Det vi hadde hørt om Plasto før vi startet opp har til fulle blitt bekreftet i det videre prosjektsamarbeidet vi har hatt, sier Lars Evensen.

– Plasto har funnet balansen mellom å være solid og nyskap-ende. De er dyktige på teknologi, har stor aktivitet innen forskning og utvik-ling, og er offensive i å prøve seg på nye områder og nye produkter.

Evensen mener Plasto har «en nærmest eksotisk plassering», som rauma-bedriften har vært flinke til å profilere og bruke som et bilde på det man er og det man står for. Samtidig mener han Plasto har utviklet kvaliteter til å kunne komme enda lengre også internasjonalt.

- Plasto selger allerede mange produkter internasjonalt gjennom sine kunder. Samtidig mener jeg at Plasto nå er posisjonert til å kunne ta en enda større del av veksten sin utenfor Norge.

– Plasto gjør akkurat det myndighetene ber oss om å gjøre. De har fokus på moderne teknologi, investerer i robotisering og automatisk produksjon, og satser stort på forskning, utvikling og innovasjon..