Lars Tore
Gellein

Plasto må være Norgesmester i forskning.

– Som bedrift er Plasto en meget god «bestiller» av forskning. Jeg tror nesten de må være Norgesmester i forskningsprosjekter.

Dette sier en smilende forskningssjef Lars Tore Gellein ved SINTEF Raufos Manufacturing AS (SRM).

– Fra et forskerståsted er Plasto en attraktiv bedrift å jobbe sammen med. De har en multioversikt over hva som rører seg, de har kunnskap og innsikt, et veldig bredt nettverk, og er dyktige til å bringe inn idéer og foreslå nye forskningsprosjekter, sier Gellein.

Gellein understreker betydningen av å trigge interessen og nysgjerrigheten i forskermiljøene.

– Teamet ved Plasto er dyktig til å sette seg inn i ting. De jobber aktivt i forskningsprosjektene og gir forskerne mye respons. Dette bidrar til at vi får ny «mat» å jobbe med, sier Gellein.

Han mener Plasto og Lars Stenerud har en rolle og stemme innen norsk vareproduserende industri det lyttes til.

Du har som forskningsleder jobbet sammen med Plasto også på internasjonale prosjekter med 15 – 20 partnere, der Plasto var blant bedriftsaktørene i prosjektet. Blir Plastos størrelse og geografiske plassering et minus i slike prosjekter?

– Nei, faktisk ikke. Nesten heller tvert imot. Mange inter­- nasjonale forskningsprosjekter er nettopp på jakt etter små og mellomstore bedrifter som partnere, fordi det er dette som utgjør mangfoldet og flertallet av bedriftene i de fleste land, også i Norge. Plasto sin størrelse er ofte perfekt i slike prosjekter.