Monica
Rolfsen

Leder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

Utrolig stor forskningsaktivitet

– Plasto er voldsomt aktive innen forskning og utvikling. Og innsatsen på dette feltet blir enda mer imponerende når vi ser på Plastos størrelse. De er minst like aktive som bedrifter som er både tre, fire og fem ganger større enn dem.

Dette sier en entusiastisk Monica Rolfsen. Hun er professor ved NTNU i Trondheim, og leder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Rolfsen har hatt et tett forskningssamarbeid med Plasto over flere år, og har også besøkt raumabedriften flere ganger i Åndalsnes. Første gang i 2009.

– Teamet ved Plasto tenker langsiktig når de går inn i forskningsprosjekter, både når det gjelder læring, og utbytte av selve forskningen, men også i relasjonen med andre personer og aktører i prosjektene.

– Dette er en klok tilnærming når man går inn som partner i et forskningsarbeid, og vi har ofte sett at Plasto inspirerer andre til en mer tålmodig og langsiktig tilnærming til forskningen bedriftene skal være en del av, sier Rolfsen.

Hun karakteriserer Plasto som en veldig moden og framtidsrettet bedrift, der engasjementet i lokalsamfunnet og regionen er den andre egenskapen hun ønsker å trekke fram, ved siden av det høye aktivitetsnivået innen forskning, utvikling og innovasjon.

– Plasto tar er stort medansvar i utviklingen av lokalsamfunnet, og bedriften er aktiv i lokale og regionale nettverk. Dette er en klok måte å tenke på, og som sammen med et stort fokus på forskning og innovasjon, vil være en god strategi for Plastos videre veg inn i framtida, mener NTNU-professor Monica Rolfsen.