Ottar
Henriksen

Prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Som de gode bedriftene i verden

Hvis vi ser på de virkelig gode bedrift-ene i verden, så har Plasto mange av de egenskapene ved seg.

Dette sier prosjektdirektør Ottar Henriksen ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS (SRM). Han har en lang karriere å vise til med ulike lederroller og styreverv der fokus har vært forskningsbasert innovasjon og framtida for norsk vareproduserende industri.

Og bakteppet? En stadig tøffere kamp i mer globaliserte markeder.

– Første gang jeg hørte om Plasto var allerede tidlig på 90-tallet. Utover på 2000-tallet har vi hatt ganske mye kontakt og samarbeid, ikke minst gjennom prosjekter og verv i kobling-en mellom forskning, innovasjon og vareproduserende industri, sier Henriksen.

Henriksen bruker ofte Plasto som eksempel på en offensiv, norsk vare-produserende industribedrift som kobler sammen forskning, innovasjon og kundebehov.

– Teamet ved Plasto har mange av de samme kvalitetene og egenskapene ved seg som de virkelig gode bedrift-ene i verden. De jobber hele tiden med å forstå kundebehov og endre seg i retning av det.

– En annen viktig egenskap er at det som var i går og i dag, det skal du ikke levere i morgen, for å bruke et enkelt bilde på det. Plasto prøver å finne ut av dette, snu seg rundt og samtidig tenke langsiktig langs denne aksen, sier Henriksen.

– Plasto kjenner og skjønner forsker-miljøene, og de er veldig godt oppdatert på hva som rører seg i NTNU og SINTEF, for eksempel. Plasto har en større spennvidde på dette feltet enn de aller, aller fleste av våre samarbeidspartnere, også de store akt-ørene, sier Henriksen.

I tillegg er Plasto en viktig samtalepartner for hvordan SINTEF Raufoss Manufacturing og norsk vareproduserende industri skal utvikle seg videre.