Rune
Bjerke-
strand

Administrerende direktør Piql AS

Samarbeid i et 500-årsperspektiv

Når Piql snakker om langtidslagring av data, så mener de nettopp det. Lang tids lagring. Og da snakker vi ikke bare noen skarve tiår fram i tid. Slik dagens løsninger slår i bordet med. Piql -tenker lengre. Virkelig langt. 500 år. Minst. Og Plasto er med.

Piql AS er en spenstig og fortsatt ganske så fersk bedrift. Fødselsåret er ikke lengre tilbake enn 2002. Her nytter det ikke med små, korte tanker. Blikket heves heller hundrevis av år fram i tid. Og det som er på markedet i dag, det er ganske dårlige greier.

Hvor og når kom Plasto inn i bildet?

– Vi var på leiting etter plastfirmaer med gode referanser innen forskning og innovasjon, og som hadde erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med SINTEF og Forskningsrådet. Da ble vi anbefalt Plasto.

PiqlBox. Boksen informasjonen skal legges i, er utviklet i et konsortium der Piql, Plasto og de andre partnerne har sparret seg fram til løsninger og prototyper. Store ting skal inn i en liten boks. Det er tett på en revolusjon det som skal pushes ut i det enorme, globale datalagringsmarkedet. Intet mindre. For går dette bra, er det med himmelen som tak.

Hvordan skal den forresten lagres, datainformasjonen med 500 års holdbarhetsdato? På film. Også den i plast, naturligvis. Slik som boksen.

– Vi har nok til tider vært en utfordrende kunde og partner for Plasto, det vil jeg tro. Plasto er både kompetent, fleksibel og samarbeidsvillig. Vi er veldig glad for at de er med. Samtidig er vi små og utålmodige. Vi skulle gjerne hatt enda mer av Plastos tid og hoder. Men nå er vi snart i mål.

Og da vil det smelle i datalagringsmarkedet. Smelle skikkelig. Fra Drammen, via Åndalsnes, og helt opp til månen. Hvis alt går som man drømmer om i Piql og Plasto.

Og det gjør det jo.