Finner løsninger under pandemien

Plasto får sine støpeverktøy produsert i Kina. God kommunikasjon via nett har erstattet reising, uten at det går på bekostning av kvaliteten på sluttproduktet.

Plasto har de siste 15 årene hovedsakelig benyttet kinesiske leverandører av støpeverktøy. Gode priser, kort leveringstid og god kvalitet er og har vært et konkurransefortrinn. Det er nesten ingen som leverer slike verktøy her til lands lenger. 

 Tidligere har det blitt noen turer til Kina for å følge opp produksjonen av støpeformer. Men nå har dette ikke vært mulig.

 – Dette er nok et eksempel på at vi får det til og finner løsninger sammen, selv når vi ikke kan møtes, forteller prosjektingeniør Øyvind Bjorli.

 – God felles forståelse gjennom langt samarbeid og produksjon av hundretalls verktøy gjør at vi kan produsere nye verktøy også under pandemien uten å være fysisk til stede. Kommunikasjon via nett erstatter reising, noe som gjør det både mer effektivt og ressursbesparende, sier Bjorli.