Plasto + klikk = Hovedside Forskning & innovasjon

1 + 1

Vi kan være med i hele utviklingsprosessen – fra en utenkt idé til masseproduksjon. Ved å ha fokus på forskning og problemløsning, har vi kompetansen som trengs for å jobbe med krevende leveranser hvor det er høye krav til presisjon.

Vi jobber systematisk og målrettet med miljø og kvalitet, og er ISO-sertifisert i henhold til standard 14001:2015 og 9001:2015.

Plasto + klikk = Hovedside Automasjon

Auto-
masjon

I løpet av de siste årene har vi opparbeidet en robot-tetthet i verdensklasse. Oppbyggingen av fagkompetansen er en annen avgjørende faktor for oss. Vi er en høykompetansebedrift som kan produsere 24 timer i døgnet, med «serieproduksjon uten fingeravtrykk». Takket være en høykompetent arbeidsstokk er Plasto selvhjulpen med det aller meste innen bygging av utstyr, reparasjoner og vedlikehold. Gjennom automatiseringen de siste 20 årene har vi fått vår tredje kjernekompetanse. Når alle fagdisiplinene samarbeider slik vi gjør på Plasto-laget, så løser vi det aller meste. For ikke å si alt.

Plasto + klikk = Hovedside Naturglede

Natur-
glede 2

Lokalisert mellom fjord og fjell i industrimekkaet Romsdalen, jobber vi tett sammen med både lokale, nasjonale og internasjonale kunder. Vi bryr oss om omgivelsene, og har et sterkt fokus på miljøbevissthet i alle faser av produksjonen. Vi baserer vår virksomhet på ren, fornybar energi, og er våkne for nye materialer og kunnskap om bærekraftige produksjonsmetoder. Vår beliggenhet i en vakker, men også sårbar natur, minner oss stadig om at hensynet til våre omgivelser er avgjørende for vår eksistens.

Plasto + klikk = Hovedside Samarbeidspartnere

Sam-
arbeids-
partnere

Plasto samarbeider tett med ledende utviklingsmiljøer innen prosess og materialteknologi.

SINTEF Manufacturing
SINTEF Industri
NTNU
Norner
RISE

Plasto er aktiv deltager i flere foreninger og samarbeidsarenaer som:

SFI Manufacturing
iKuben
Norsk Forening for Elektro og Automatisering

Mange av Plastos innovasjonsprosjekter har stor samfunnsinteresse og vi mottar følgelig støtte gjennom:

Innovasjon Norge
Norges Forskningråd
Handelens Miljøfond

Enkelte av Plastos forsknings- og utviklingsprosjekter involverer flere av aktørene nevnt ovenfor. Eksempler på slike utviklingsprosjekter er:

IntelliMould – ta sprøytestøpeproduksjonen inn fremtidens industrielle produksjon med hensyn til Industri 4.0, digitalisering og bærekraft.
HyPa – skape høyverdi produkter av miljøvennlige materialer med lav verdi (resirkulert plast fra blant annet avfall fra marin næring og post-consumer)
BioComp – utvikle biokompositt for komponenter som inngår i SPL-prosessen til Alloc.
POCOplast – gi ny kunnskap om sirkulær økonomi, og tilnærminger for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede med utvikling rundt resirkulert plast fra norsk havbruk.
Wondrest – utvikle en sirkulær forretningsmodell som sikrer at komponenter og materialer inngår i flere brukssykluser, i tråd med sirkulær økonomi.
SSD – utvikle teknologi for effektiv produksjon av store sprøytestøpte deler i termoplast
LUMEN – industrialisere innovative optikkløsninger for belysning