Forskning og innovasjon

Automatisert produksjon av sprøytestøpte komponenter i termoplast.

Vi kan være med i hele utviklingsprosessen  –  fra idé til masseproduksjon. Med fokus på forskning og problemløsning, har vi kompetansen som trengs for å jobbe med krevende leveranser hvor det er høye krav til presisjon.

Vi jobber systematisk og målrettet med miljø og kvalitet, og er ISO-sertifisert i henhold til standard 14001:2015 og 9001:2015.

Se vår vei til en bærekraftig produksjon.

Auto-
matisert
produksjon

I løpet av de siste årene har vi opparbeidet en robot-tetthet i verdensklasse. Oppbyggingen av fagkompetansen er en annen avgjørende faktor for oss. Vi er en høykompetansebedrift som kan produsere 24 timer i døgnet, med «serieproduksjon uten fingeravtrykk». Takket være en høykompetent arbeidsstokk er Plasto selvhjulpen med det aller meste innen bygging av utstyr, reparasjoner og vedlikehold. Gjennom automatiseringen de siste 20 årene har vi fått vår tredje kjernekompetanse. Når alle fagdisiplinene samarbeider slik vi gjør på Plasto-laget, så løser vi det aller meste. For ikke å si alt.

Natur-
glede

Lokalisert mellom fjord og fjell i industrimekkaet Romsdalen, jobber vi tett sammen med både lokale, nasjonale og internasjonale kunder. Vi bryr oss om omgivelsene, og har et sterkt fokus på miljøbevissthet i alle faser av produksjonen. Vi baserer vår virksomhet på ren, fornybar energi, og er våkne for nye materialer og kunnskap om bærekraftige produksjonsmetoder. Vår beliggenhet i en vakker, men også sårbar natur, minner oss stadig om at hensynet til våre omgivelser er avgjørende for vår eksistens.

 

 

Sam-
arbeids-
partnere

Plasto samarbeider tett med ledende utviklingsmiljøer innen prosess og materialteknologi.

SINTEF Manufacturing
SINTEF Industri
NTNU
Norner
RISE

Plasto er aktiv deltager i flere foreninger og samarbeidsarenaer som:

SFI Manufacturing
iKuben
Norsk Forening for Elektro og Automatisering

Mange av Plastos innovasjonsprosjekter har stor samfunnsinteresse og vi mottar følgelig støtte gjennom:

Innovasjon Norge
Norges Forskningråd
Handelens Miljøfond

Enkelte av Plastos forsknings- og utviklingsprosjekter involverer flere av aktørene nevnt ovenfor. Eksempler på slike utviklingsprosjekter er:

IntelliMould – ta sprøytestøpeproduksjonen inn fremtidens industrielle produksjon med hensyn til Industri 4.0, digitalisering og bærekraft.
HyPa – skape høyverdi produkter av miljøvennlige materialer med lav verdi (resirkulert plast fra blant annet avfall fra marin næring og post-consumer).
BioComp – utvikle biokompositt for komponenter som inngår i SPL-prosessen til Alloc.
POCOplast – ny kunnskap om sirkulær økonomi i norsk havbruk.
Wondrest
SSD – utvikle teknologi for effektiv produksjon av store sprøytestøpte deler i termoplast.
LUMEN – industrialisere innovative optikkløsninger for belysning.