Forskrifter og sertifikater

Åpenhetsloven skal fremme bedrifters åpenhet og respekt for grunnleggende menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for bedrifter som selger varer og tjenester i Norge, og skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften tar ansvar for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og i forhold til sine forretningspartnere.

 

Bedriftens leverandørkjede omfatter alt fra plastmaterialer og produksjonsutstyr til transport og tjenester. Åpenhetsloven pålegger ikke at bedriftens leverandører eller forretningspartnere må oppgis.

 

Slik jobber Plasto med Åpenhetsloven 

  • Vi har Etiske retningslinjer (Code of Conduct) som er gjeldende for alle ansatte i Plasto AS.

  • Vi kontrollerer at alle våre hovedleverandører enten har egne systemer og Etiske retningslinjer (Code of Conduct) som sikrer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller krever at de signerer våre Retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct).

  • Vi gjennomfører løpende aktsomhetsvurderinger og tiltak i henhold til vurdering.

  • Vi publiserer en årlig redegjørelse med generell beskrivelse av rutiner, aktsomhetsvurdering, retningslinjer og eventuelle tiltak.

  • Vi besvarer konkrete forespørsler innen tre uker. Forespørsler skal være skriftlige, og kan sendes på e-post til [email protected] eller via brev til Plasto AS, Raumavegen 43, 6300 Åndalsnes.

 

Mer informasjon: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata