Knut S. Rusten

Det er lange linjer i samarbeidet mellom Glamox og Plasto. Vi kjenner hverandre godt, etter hvert både som kunde og leverandør, partnere i forskningsprosjekter og aktører i klyngenettverk. Jeg håper og tror at dette har vært gjensidig berikende. Glamox-konsernet er et globalt industrieventyr med sine hovedrøtter i Molde.

– De setter seg godt inn i våre behov og ønsker som kunde. Vi jakter nye løsninger sammen. Plasto har vært aktivt med i utviklingen av både produkter og produksjonsprosesser sammen med oss. Dette har bidratt til å forsterke konkurransekraften for begge parter, sier Knut Rusten.

– Kundeperspektivet til Plasto er ett av kjenne–tegnene de har. De setter seg godt inn i våre behov og ønsker som kunde. Vi jakter nye løsninger sammen. Dette er Plasto dyktige på.

Rusten trekker også fram endringsviljen og omstillingsevnen Plasto har vist.

– Det har vært tvingende nødvendig å automatisere produksjonen for å ha en sunn lønnsomhet. Mengden manuelt arbeid og lønnskostnader måtte ned. Det er imponerende å se den omstillingen Plasto har vært igjennom på 2000-tallet, sier Glamox-direktøren.

– Hva kan være Plastos akilleshæl, sett fra ditt ståsted?

– Det som kan være en risiko, er at spagaten kan komme, at man sprer seg på for mange ting og dermed risikerer at man mister litt fokus på kjernevirksomheten. Jeg sier ikke at det er slik, mer at dette kanskje kan være en risiko.

– Men det er også farlig å være avhengig av for få, både når det gjelder kunder og nettverk. Plasto sin historie viser også det.

– Det er viktig å finne balansen i dette. Det tror jeg Plasto har gjort. De beveger seg videre, fokuserer på forskning og innovasjon, og har samtidig et stort nettverk innenfor disse feltene, sier Knut Rusten.