– Plasto har alltid vært et steg foran på bærekraft

– Plasto var tidlig ute med å ta mer bærekraftige valg i plastindustrien og satser stort på forskning, det er inspirerende, sier forskningsleder Ole Vidar Lyngstad i SINTEF Manufacturing.

Ole Vidar har en 25% forskningsstilling i Plasto og har jobbet tett med bedriften i over 10 år.

Riktig material til riktig bruk

– Plasto er fremst i skoa og tenker nytt. De var tidlig ute i sin bransje med å sette bærekraft på agendaen, og trakk forskning inn på et tidlig tidspunkt, forteller Ole Vidar som startet som forsker i SINTEF i 2009. Da hadde han jobbet i plastindustrien i flere år i Plastal. Med utdanning som sivilingeniør innen materialteknologi er han i utgangspunktet materialuavhengig og opptatt av riktig materiale til riktig bruk. Valget om å jobbe med plast var litt tilfeldig, men dette materialet med unike egenskaper har alltid interessert ham.

– Plast er jo et foretrukket materiale i mange tilfeller, på godt og vondt. Det har mange fordeler, men også bakdeler. Det å forske på hvordan vi kan bruke det riktig er veldig interessant. Vi snakket om å forby plast, men det har så store fordeler bruksmessig at det er uaktuelt. Plast og riktig bruk av det er en veldig viktig byggekloss i et nullutslippssamfunn, forteller Ole Vidar engasjert.

Tidlig ute med resirkulert materiale

Båndene mellom forsknings- og industrimiljøet på Raufoss og Plasto på Åndalsnes går langt tilbake i tid. På Raufoss har bilindustrien vært en viktig og krevende kunde, og gitt Plasto tilgang til et industrielt kompetansemiljø.

– Jeg kom i kontakt med Plasto tidlig i jobben min i SINTEF, og de fanget min interesse gjennom sin fleksibilitet, robusthet og det at de tør å satse så stort på forskning. Plasto har i flere år kommet høyt i kåringer av Norges smarteste bedrift, og det sier mye om deres evne tilpasse seg for å kunne drive industriproduksjon et høykostland. De var tidlig ute med å se på bruk av resirkulert materiale og har gått i front i sin bransje. Ofte er det kunden som oppfordrer til å se på endringer i materiale, mens Plasto har i mange tilfeller ledet sine kunder i sine materialvalg og oppfordret til mer bruk av resirkulert materiale. Det er inspirerende og jobbe med en så visjonær bedrift.

Fin balanse

I dag er Ole Vidar kontaktperson mellom Plasto og forskningsorganisasjoner i flere forskningsprosjekter. Han holder Plasto oppdatert på ulike finansieringskilder og står i bresjen for søknadene om finansiering sammen med Plasto.

– I tillegg har jeg vært ansvarlig for ulike tester av det resirkulerte materiale. Vi sammenligner det med primærplast og finner det akseptable nivået for et normalt bruksområde. Det er en grunn til at plast er et problem, fordi det er så bra at det ikke nedbrytes under bruk. Så hva er godt nok for bruk i nye produkter? Det er en fin balanse, sier Ole Vidar.