POCOplast skal gi ny kunnskap om sirkulær økonomi i havbruk

I forskningsprosjektet POCOplast ser vi på tilnærminger for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede med utvikling rundt resirkulert plast fra norsk havbruk.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden: NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk, samt Miljøstiftelsen Bellona.

Målet til POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) er å undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt plast fra havbruk. Denne næringen er den største forbruker av hardplast i Norge, og det forventes at volumet vokser i årene som kommer. I dag blir bare en liten andel gjenvunnet, og behovet for å øke gjenvinningsgraden og redusere bruksbehovet er stort.

Gjennom ny kunnskap for prinsippene knyttet til sirkulær økonomi, kan vi oppnå en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruksnæring. For å oppnå målet om økt sirkulær økonomi, har det blitt etablert en læringsallianse hvor næringsaktører og forskere arbeider sammen for å finne ut hvordan man kan gå i en mer bærekraft retning. Alliansen engasjere aktører fra hele verdikjeden fra plastproduksjon, havbruksnæringen og produsenter av nye produkter av gjenvunnet plast.

I løpet av prosjektperioden ble Grieg Seafood første kunde som tok i bruk gangbaner produsert av 100% gjenvunnet material fra kasserte oppdrettsmerder. Materialet ble gjenvunnet av NOPREC, levert til Plasto som produserte gangbanene, som igjen leverte til AKVAgroup som installerte gangbanene hos kunde.

Les rapporten her.