Samarbeid på tvers av generasjoner og landegrenser

– Miljøet for produksjon av støpeverktøy i Portugal har erfaring og kompetanse som muliggjør leveranser med høye krav til kvalitet og presisjon, forteller Marked- og utviklingssjef Runar Stenerud. Samarbeidet startet allerede for to generasjoner siden.

– Den ene leverandøren vår i Portugal begynte farfar Knut å handle med i sin tid for ca. 30 år siden. Jeg har møtt både Carlos som Knut jobbet sammen og Carlos sine barn som nå er blant lederne i bedriften.

Tett oppfølging viktig

Plasto samarbeider både med formleverandører i Kina og i Portugal.

– Det gode samarbeidet med de kinesiske leverandørene vil fortsette, men vi vil nok i langt større grad bruke europeiske leverandører i tiden fremover fordi de er nærmere oss både fysisk og kulturelt. Tett oppfølging er svært viktig for å sikre riktig kvalitet til riktig tid og pris.

Trygt valg

Både Runar og kollegene Øyvind og Johan Petter har nylig vært på leverandørbesøk i Portugal for å følge opp flere av prosjektene som er under utvikling. 

– Vi blir alltid godt tatt imot og det er veldig kjekt å få komme inn i ryddige produksjonslokaler med moderne utstyr, og bli møtt av dyktige og engasjerte fagfeller. Vi føler oss veldig trygge på at de leverer i henhold til våre krav og forventninger, sier Runar.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om hvordan vi jobber, eller hvis du har andre spørsmål.