Skal utvikle en mer bærekraftig seng

Sengeprodusenten Wonderland AS har gjennom Wondrest-prosjektet satt seg ambisiøse bærekraftmål, der et av hovedmålene er å halvere sengens miljøavtrykk. Plasto, som leverer deler til Wonderland, er en del av prosjektet.

– Vi i Plasto bringer med oss mye kunnskap inn i Wondrest-prosjektet, men vi får enda mer tilbake, sier Runar Stenerud, prosjektleder innen salg og marked i Plasto. Han er prosjektansvarlig for Wondrest-prosjektet hos Plasto.

Wondrest-prosjektet skal se på en mer bærekraftig produksjon av senger og skal jobbe for et mindre miljøavtrykk.

– Vi skal bli gode på å resirkulere sengene våre. Vi skal ta mer miljøansvar både lokalt og globalt, og vi skal bidra til å spre kunnskap om miljø og bærekraft, sier Lars Stenerud, som er medeier, styreleder og daglig leder i Wonderland.

Bidrar med kunnskap rundt bærekraft

Som leverandør til Wonderland er Plasto en del av Wondrest-prosjektet sammen med andre lokale underleverandører til Wonderland.

– For oss er det veldig nyttig å være med i et bærekraftprosjekt der hele verdikjeden er representert. Vår rolle er å bidra inn i Wondrest-prosjektet med den bærekraftkunnskapen vi har bygd opp hos oss i løpet av de siste årene, sier Stenerud.

– Plasto er en del av Wonderlands verdikjede, og gjennom miljøprosjektet Wondrest ser vi det store bildet enda tydeligere. Både hva som er vårt miljøavtrykk i dette, og hvordan Plastos produktutvikling påvirker resirkulering og avfallshåndtering av den ferdige Wonderland-sengen.

Enda mer kunnskap tilbake

– Plasto tar med seg en god del kunnskap inn i Wondrest-prosjektet, men får enda mer kunnskap tilbake igjen, sier prosjektleder Runar Stenerud.

– Vi tilegner oss mer kompetanse og erfaring både om bruken av resirkulert plastmateriale og sirkulære verdikjeder. Det vi lærer her kan vi også løfte over i andre prosjekter og kommersialisere dette overfor andre kunder vi har.

– Vi har et sterkt ønske om at vi skal greie å erstatte all bruken av plast i Wonderlands senger med plast som er produsert av resirkulert plastmateriale, avslutter Plastos prosjektleder Runar Stenerud.