Usynlige forbindelser i resirkulert plast

Plasto produserer nå til sammen sju komponenter i resirkulert plast for Invisible Connections (IC) på Åndalsnes.

Samme styrke – mer bærekraftig

– Plasto har lenge vært en veldig god samarbeidspartner for oss og vårt samarbeid går langt tilbake i tid, forteller Terje Berg, Technical Manager i IC.

– Vi har ofte idéer om hvordan vi ønsker å løse problemer, så sparrer vi med Plasto og deres svært kompetente team og sammen kommer vi opp med en god løsning.

Alle komponenter som Plasto produserer for IC er deler til trappeforbindelser, som erstatter stål som tidligere ble brukt.

– Det er billigere å produsere dette i plast. Og det kan være mer bærekraftig når det blir produsert av resirkulert materiale. Vi er ikke i tvil om at det er riktig valg, både for oss og for miljøet.

Forskningsbasert innovasjon

Plasto har over mange år forsket på plast som har vært i bruk både i havet og andre steder, og funnet metoder for å gjenskape de sterke egenskapene i resirkulert materiale.

Siden 2014 har vi gjennom flere forskningsprosjekt jobbet med å kartlegge teknologiske og kommersielle barrierer for bruk av resirkulert plast i produkter med krav til høy ytelse og levetid.

– Vi har analysert hvordan plastens egenskaper blir påvirket av bruksfase, resikulering og støpeprosess for nytt liv, samt hvilket miljøavtrykk den resirkulerte materialet har sammenlignet med nyvare. Kunnskapen gir oss god oversikt over hvordan mekaniske- og prosess-relaterte egenskaper påvirkes, og kan ta hensyn til dette i vår produkt- og prosess-utvikling, forteller prosjektleder Runar Stenerud i Plasto.

Like sterkt

– Vi har kjørt tester på trappeforbindelser i resirkulert plast, og de fungerer akkurat like bra som delene som er laget av jomfruelig plast, sier Berg i IC.

Berg forteller at de akkurat har lagt ned mye arbeid i å gå gjennom alle produktene i trappefamilien for å se hvordan de kan redusere betong tykkelsen på reposene og dermed også redusere CO2- avtrykket til kunder som bruker IC sine trappeforbindelser.

– For eksempel har vi funnet ut at vi kan gå ned 20 prosent i betongtykkelse og samtidig beholde samme kapasitet. Det betyr at kundene våre kan bruke mindre betong enn tidligere og dermed redusere CO2-avtrykket som er ganske betydelige når man bruke sement. Å få en mer bærekraftig produksjon er et helt sentralt fokus hos oss, sier Berg.