Bærekraft: Å få mye ut av lite

Hele vår historie starter da Odd Stenerud snudde seg rundt for å lage knott i en tid da drivstoff var vanskelig å få tak i. Siden 1955 har vi fokusert på å få mye ut av lite – finne muligheter i utfordringer. Gjennom flere år med målrettet forskning og utvikling har vi tilegnet oss kunnskap som gir nye muligheter. Med vår kunnskap om materialegenskaper og prosess kan vi omdanne nåtidens utfordring til fremtidens produkter.

En nøktern kultur med gjenbruk av spill og vrak har spilt en stor rolle fra start. Fokus på god ressursutnyttelse av materialer, maskiner og bygninger har alltid vært en selvfølge.

Termoplast er resirkulerbart, og vårt mål er å ta en ledende posisjon i å dele kunnskap om sirkulær økonomi og metoder for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede. Dette gjør vi gjennom samarbeid på tvers i verdikjeden og sammen med ledende forskermiljø, forskere og akademiske miljø.

Se høydepunktene fra vårt arbeid med å få mye ut av lite.

’90
Støtfanger-
komponenter
’19
Støtfanger-
komponenter
1990

Støtfangerkomponenter fra vrakproduksjon i Belgia, som får nytt liv på Åndalsnes

’98
’19
1998

EMAS-rapport. Verified environmental management. Krav fra Håg.

’98
ISO
9001
’19
ISO
9001
1998

Kvalitetsstyring, etter krav fra Automotive.

’99
ISO
14001
’19
ISO
14001
1999

Miljøstyring, etter krav fra Automotive.

’00
’20
2000

Bruskorker og
trefiber til møbel.

’05
Høy
ytelse
’20
Høy
ytelse
2005

Strategi om å etterstrebe høy verdi og ytelse fra lavverdi råstoff, som har lavt miljøvtrykk og gode resirkuleringsordninger.

’09
Tre-
fiber
’20
Tre-
fiber
2009

Tester med trefiber-kompositt til kunder i møbelindustrien.

’14
’20
2014

Økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes. Gjennom dette prosjektet ble vår visjon om sirkulær materialstrøm for leveranser til akvakultur unnfanget.

’15
Fiber-
comp
’20
Fiber-
comp
2015

BIA-prosjekt, med fokus på å utvikle en teknologiplatform for produksjon av neste generasjons høykvalitets biokompositt.

’16
Mega-
mould
’20
Mega-
mould
2016

Utvikle teknologi og kunnskap for å realisere visjonen fra SISVI, med mål om effektiv produksjon av store sprøytestøpte komponenter, bruk av resirkulerte materialer og sirkulære materialstrømmer.

’18
Intelli-
mould
’20
Intelli-
mould
2018

Ta sprøytestøpeproduksjonen inn fremtidens industrielle produksjon med hensyn til Industri 4.0, digitalisering og bærekraft.

’19
’20
2019

MC 250 – det første produktet designet på bakgrunn av egenskapene til resirkulert material.

’20
Wondrest
’20
Wondrest
2020

Utvikle en sirkulær forretningsmodell som sikrer at komponenter og materialer inngår i flere brukssykluser, i tråd med sirkulær økonomi. Forskningsprosjekt sammen med sengeprodusent Wonderland.

’20
SSD
(Store
sprøytestøpte
deler)
’20
SSD
(Store
sprøytestøpte
deler)
2020

Videreutvikling for kommersialisering av kunnskap og teknologi fra Megamould. Utvikle teknologi for effektiv produksjon av store sprøytestøpte deler i termoplast.

’20
POCO-
plast
’20
POCO-
plast
2020

Gi ny kunnskap om sirkulær økonomi, og tilnærminger for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede med utvikling rundt resirkulert plast fra norsk havbruk.

’20
BIO-
Comp
’20
BIO-
Comp
2020

Søke kommersiell anvendelse av kunnskap fra blant annet Fibercomp gjennom å utvikle biokompositt for vegg- og gulvprodukter som inngår i SPL-prosessen til Alloc.

’20
Road-
tech
’20
Road-
tech
2020

Utvikling av resirkulerbar plugg til brøytestikker. Kasserte plugger blir til nye med samme høye kvalitet. Vårt første prosjekt med et helhetlig overblikk. Sirkulær utnyttelse av produktet. Plasto inne på eiersiden.

’21
HyPa
’20
HyPa
2021

Skape høyverdi produkter av miljøvennlige materialer med lav verdi (resirkulert plast fra blant annet avfall fra marin næring og post-consumer). Demonstrator er en handlekurv til Rema 1000.

’21
Invisible
Connections
’20
Invisible
Connections
2021

Har erstattet jomfruelig med resirkulert plast fra husholdningsavfall i hele produktporteføljen.

’22
’20
2022

40% av materialforbruket i komponentene til AKVA Group i resirkulert material. I hele gangbanen har vi erstattet jomfruelig plast med resirkulert plast. Sammen har vi skapt en sirkulær materialsløyfe for komponenter til havbruk.