Bærekraft: Å få mye ut av lite

Hele vår historie starter da Odd Stenerud snudde seg rundt for å lage knott i en tid da drivstoff var vanskelig å få tak i. Siden 1955 har vi fokusert på å få mye ut av lite – finne muligheter i utfordringer. Gjennom flere år med målrettet forskning og utvikling har vi tilegnet oss kunnskap som gir nye muligheter. Med vår kunnskap om materialegenskaper og prosess kan vi omdanne nåtidens utfordring til fremtidens produkter.

En nøktern kultur med gjenbruk av spill og vrak har spilt en stor rolle fra start. Fokus på god ressursutnyttelse av materialer, maskiner og bygninger har alltid vært en selvfølge.

Termoplast er resirkulerbart, og vårt mål er å ta en ledende posisjon i å dele kunnskap om sirkulær økonomi og metoder for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede. Dette gjør vi gjennom samarbeid på tvers i verdikjeden og sammen med ledende forskermiljø, forskere og akademiske miljø.

Se høydepunktene fra vårt arbeid med å få mye ut av lite.

’ 22

2022

40% av materialforbruket i komponentene til AKVA Group i resirkulert material. I hele gangbanen har vi erstattet jomfruelig plast med resirkulert plast. Sammen har vi skapt en sirkulær materialsløyfe for komponenter til havbruk.

’ 21 HYPA

2021

Skape høyverdi produkter av miljøvennlige materialer med lav verdi (resirkulert plast fra blant annet avfall fra marin næring og post-consumer). Demonstrator er en handlekurv til Rema 1000.

’ 21 INVISIBLE CONNECTIONS

2021

Har erstattet jomfruelig med resirkulert plast fra husholdningsavfall i hele produktporteføljen.

’ 20 BIO-COMP

2020

Søke kommersiell anvendelse av kunnskap fra blant annet Fibercomp gjennom å utvikle biokompositt for vegg- og gulvprodukter som inngår i SPL-prosessen til Alloc.

’ 20 POCO-PLAST

2020

Gi ny kunnskap om sirkulær økonomi, og tilnærminger for å muliggjøre en bærekraftig verdikjede med utvikling rundt resirkulert plast fra norsk havbruk.

’ 20 ROAD-TECH

2020

Utvikling av resirkulerbar plugg til brøytestikker. Kasserte plugger blir til nye med samme høye kvalitet. Vårt første prosjekt med et helhetlig overblikk. Sirkulær utnyttelse av produktet. Plasto inne på eiersiden.

’ 20 SSD (STORE SPRØYTESTØPTE DELER)

2020

Videreutvikling for kommersialisering av kunnskap og teknologi fra Megamould. Utvikle teknologi for effektiv produksjon av store sprøytestøpte deler i termoplast.

’ 20 WONDREST

2020

Utvikle en sirkulær forretningsmodell som sikrer at komponenter og materialer inngår i flere brukssykluser, i tråd med sirkulær økonomi. Forskningsprosjekt sammen med sengeprodusent Wonderland.

’ 19

2019

MC 250 – det første produktet designet på bakgrunn av egenskapene til resirkulert material.

’ 18 INTELLI-MOULD

2018

Ta sprøytestøpeproduksjonen inn fremtidens industrielle produksjon med hensyn til Industri 4.0, digitalisering og bærekraft.

’ 16 MEGA-MOULD

2016

Utvikle teknologi og kunnskap for å realisere visjonen fra SISVI, med mål om effektiv produksjon av store sprøytestøpte komponenter, bruk av resirkulerte materialer og sirkulære materialstrømmer.

’ 15 FIBER-COMP

2015

BIA-prosjekt, med fokus på å utvikle en teknologiplatform for produksjon av neste generasjons høykvalitets biokompositt.

’ 14

2014

Økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes. Gjennom dette prosjektet ble vår visjon om sirkulær materialstrøm for leveranser til akvakultur unnfanget.

’ 09 TREFIBER

2009

Tester med trefiber-kompositt til kunder i møbelindustrien.

’ 05 HØY YTELSE

2005

Strategi om å etterstrebe høy verdi og ytelse fra lavverdi råstoff, som har lavt miljøvtrykk og gode resirkuleringsordninger.

’ 00

2000

Bruskorker og trefiber til møbel.

’ 99 ISO 14001

1999

Miljøstyring, etter krav fra Automotive.

’ 98

1998

EMAS-rapport. Verified environmental management. Krav fra Håg.

’ 98 ISO 9001

1998

Kvalitetsstyring, etter krav fra Automotive.

’ 90 STØTFANGER- KOMPONENTER

1990

Støtfangerkomponenter fra vrakproduksjon i Belgia, som får nytt liv på Åndalsnes