Plasto og Roadtech med unik patent

En ny plugg i termoplast muliggjør utsetting av brøytestikker i fart og med betydelig bedre feste.

Plasto er med på å utvikle en solid plugg for brøytestikke som skal skrus i veikanten i fart. Pluggen som skrus i bakken, og som brøytestikka monteres på er utviklet hos oss. Det er nordmørsbedriften Roadtech, en bedrift Plasto er medeier i, som leverer det komplette systemet med brøytestikke og monteringsmaskin.

Bedrer veisikkerheten

– RoadTech sin resirkulerbare skrubrøytestikke er en ekstra forsterket stikke som skrus i bakken. Tester gjennomført med Statens Vegvesen viser at den sitter hele fire ganger så godt fast som dagens brøytestikker. Dette gjør at svinnet reduseres og behovet for resetting med opptil 20%, forteller prosjektleder i Plasto, Runar Stenerud.

Brøytestikka er utviklet for å kunne monteres i veikanten i fart, noe som gjør arbeidet med utsetting smidigere og sikrere. Maskina for helautomatisk stikkesetting og opptak er også levert av Roadtech.

Sirkulær utnyttelse av produktet

Et vesentlig moment i utviklingen av pluggen og resten av brøytestikka har vært å gjøre den resirkulerbar.

– Vi kan resirkulere kasserte plugger til nye plugger med samme høye kvalitet. Dette er vårt første prosjekt med et helhetlig overblikk. Vi har hele veien hatt en plan fra produksjon til endt levetid, og dette muliggjør en sirkulær utnyttelse av produktet. Dette gjelder også andre deler av brøytestikka, sier Runar Stenerud.

– Arbeidet med pluggen og brøytestikka for RoadTech har vært veldig spennende. Sammen med de andre eierne vil dette bidra til tryggere veier og et mer miljøvennlig alternativ, daglig Leder Lars Stenerud i Plasto.

Pluggene blir produsert i vår og er klar for bruk til høsten 2021.