Skal utvikle oppdrettsmerder i resirkulert plast

Sammen med AKVA Group og Oceanize har Plasto fått forskningsmidler for å se hvordan man kan produsere sterke og sertifiserte oppdrettsmerder i resirkulert plast.

Økt kunnskap

Forskningsprosjektet skal finne løsninger for å bruke resirkulert materiale i merder og samtidig oppfylle alle krav og regelverk. Kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet kan også på sikt bidra til justering av regelverk for bedre legge til rette for bruk av resirkulert materiale.

– I første omgang ønsker vi å utforske mulighetene for å få sertifisert en hel merd av resirkulert materiale innenfor dagens regelverk i NS9415. På lang sikt ønsker vi at dette arbeidet skal bidra til justeringer i regelverket slik at det blir enkelt å benytte denne typen råmateriale. I prosjektet vil det bli produsert sentrale deler og bærende konstruksjoner basert på resirkulert plast fra utrangerte merder som må gjennomgå omfattende tester, forteller Marked og utviklingssjef i Plasto, Runar Stenerud.

Samarbeid gjennom verdikjeden

Plasto er underleverandør av sprøytestøpte komponenter til AKVA Group. Mens Oceanize avhender utrangerte merder og resirkulerer de til nye granulat som sendes til Plasto, og blir brukt til å støpe nye komponenter (gangbaner) til AKVAs oppdrettsmerder.

– Dette er et godt eksempel på samarbeid gjennom hele verdikjeden, sier Runar Stenerud.

Prosjektet eies av AKVA Group og er delfinansiert Handelens Miljøfond.