Plasto + klikk = Prosess Idé

Idé

Vi har fokus på problemløsning og innehar kompetanse som gir oss mulighet til å jobbe med krevende leveranser hvor det er høye krav til styrke og presisjon. Samtidig gir vi tilfang til nye ideer, gir deg økt treffsikkerhet og bidrar til å realisere nye muligheter!

Plasto + klikk = Prosess Design & utvikling

Design
& utvikling

I fellesskap med kunden utvikler og optimalisere vi designløsningen for det endelige produktet. Avanserte flyt- og styrkesimuleringsprogrammer sikrer at produktet har de rette egenskaper under produksjon og bruk. Vi har stor interesse for nye produksjonsteknikker og materialer, og har utmerket oss med flere innovative løsninger for våre kunder.

Plasto + klikk = Prosess Formbygging

Form–
bygging

Vi har en egen avdeling for utvikling, konstruksjon, prosessimulering og formproduksjon. Her kan vi i fellesskap med kunden utvikle og optimalisere designløsningen for det endelige produktet. Utvikling og engineering av formene skjer i Norge, mens den fysiske produksjonen foregår i Kina. Dette sikrer gode løsninger til en konkurransedyktig pris.

Plasto + klikk = Prosess Produksjon

Pro–
duksjon

Vi har en moderne og effektiv produksjon som går 24 timer i døgnet, 5 dager i uken, med godt kvalifiserte medarbeidere og avansert produksjonsutstyr. Gode kunnskaper om materialer og produksjonsteknikker gjør at vi kan gi våre kunders produkter den form og de egenskaper som er ønskelig.

Vi har datastyrte produksjonslinjer med roboter som sikrer en jevn og god kvalitet i en svært moderne fabrikk med god prosesskontroll, avanserte maskiner og høy grad av automasjon. Vi har utstyr, teknikker og muligheter for sprøytestøping og videreforedling av alle typer termoplaster.

Plastråstoffet blir tørket og matet fram til riktig maskin av et datastyrt tørke- og transportanlegg. Vi stiller strenge krav til våre råvareleverandører og legger inn kvalitetssikring på alle nivåer.

Plasto + klikk = Prosess Produkt

Pro–
dukt

Vi leverer produkter til mange ulike næringsgrupper med til dels svært ulike krav. Vi legger vekt på å forstå hvordan produktet skal fungere i bruk. Dette for å kunne optimalisere produktets egenskaper eksempelvis med tanke på:

  • Stivhet og seighet
  • slagstyrke
  • miljøpåvirkninger (kjemikalier, temperatur, trykk med mer)
  • design og funksjon
  • vekt
  • levetid
  • pris
  • resirkulering / bærekraft.