Idé

Produktets miljøavtrykk avgjøres allerede i idéfasen. Vi har høy kompetanse og tilrettelegger for at ditt produkt får et lavest mulig miljøavtrykk. Med fokus på problemløsning jobber vi med krevende leveranser med høye krav til presisjon, finish og miljøpåvirkning. Samtidig gir vi tilfang til nye ideer, gir deg økt treffsikkerhet og bidrar til å realisere nye muligheter!

Design & utvikling

I fellesskap med kunden utvikler og optimalisere vi designløsningen for det endelige produktet. Avanserte flyt- og styrkesimuleringsprogrammer sikrer at produktet har de rette egenskaper under produksjon og bruk. Vi har stor interesse for nye produksjonsteknikker og materialer, og har utmerket oss med flere innovative løsninger for våre kunder.

Formbygging

Vi har en egen avdeling for utvikling, konstruksjon, prosessimulering og formproduksjon. Her kan vi i fellesskap med kunden utvikle og optimalisere designløsningen for det endelige produktet. Utvikling og engineering av formene skjer i Norge, mens den fysiske produksjonen foregår i Kina og Portugal. Dette sikrer gode løsninger til en konkurransedyktig pris.

Produksjon

Vi har en moderne og effektiv produksjon som går 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, med godt kvalifiserte medarbeidere og avansert produksjonsutstyr. Gode kunnskaper om materialer og produksjonsteknikker gjør at vi kan gi våre kunders produkter den form og de egenskaper som er ønskelig.

Helautomatiserte produksjonslinjer sikrer en jevn og god kvalitet i en svært moderne fabrikk med avanserte maskiner og god prosesskontroll. Vi har utstyr, teknikker og muligheter for sprøytestøping og videreforedling av alle typer termoplaster.

Produkt

Vi leverer produkter til mange ulike næringsgrupper med til dels svært ulike krav. Vi legger vekt på å forstå hvordan produktet skal fungere i bruk. Dette for å kunne optimalisere produktets egenskaper eksempelvis med tanke på:

  • mekaniske egenskaper

  • miljøpåvirkninger (kjemikalier, temperatur, trykk med mer)

  • design og funksjon

  • vekt

  • levetid

  • pris

  • resirkulering / bærekraft